Strømlinjeformet logistikk gjør hverdagen enklere for entreprenører

Å drive med entreprenørvirksomhet innen bygg, anlegg og maskindrift kan være utfordrende, særlig i et økonomisk anstrengt klima. Prosjekter kan settes på pause eller stanses med kort varsel, og det er ikke alltid like enkelt å forutse fremtidig arbeidsbelastning og ordreinngang. Derfor er det også viktig for entreprenører å legge til rette for en mest mulig strømlinjeformet logistikk, som raskt kan tilpasses skiftende behov.

Begrenset lokalt lager og bestilling ved behov

Virksomheter som drifter tunge maskiner er avhengige av god tilgang til slitedeler og reservedeler. Noe vedlikehold og utskiftning er mulig å forutse, men i andre situasjoner kan behov oppstå plutselig. Da kan leverandører som Scanbolt være redningen, med rask levering av et bredt utvalg tilbehør til anleggsmaskiner.

Et begrenset lager dreier seg om både redusert kapitalbehov og enklere administrasjon. I en perfekt verden vil bare det utstyret som er i bruk være på plass på et anleggsområde, og med raske bestillinger og leveringer kan det være mulig å nærme seg det målet.

Leasing som hovedalternativ ved anskaffelser

En stor andel av anleggsmaskinene i Norge er leaset, noe som reduserer behovet for store investeringer. Det finnes selvfølgelig noen unntak, der entreprenørselskapet finansierer maskinene sine på egen hånd. Likevel forutsetter det da at bedriften kan gjøre denne jobben bedre enn et leasingselskap, noe som ikke alltid er like enkelt i et effektivt marked.

Legg merke til at det ikke er noe motsatsforhold mellom leasing av maskiner og strømlinjeformede innkjøp av reserve- og slitedeler. Så lenge som disse innkjøpene skjer innenfor rammene satt i leasingavtalen, vil det ikke være noe forskjell på innkjøp til eiet eller leaset utstyr. Leasing gir entreprenøren en stabil kostnadsbase i bunn, som gir forutsigbarhet. Det fører også til at aktiviteten kan skaleres relativt greit i takt med innkommende ordre, og kompletteres med delekjøp i takt med behov som oppstår. Derfor er strømlinjeformede innkjøp og logistikk så avgjørende for moderne entreprenører.