I hjemmet lurer mange farer

Det er noe som sier at det er i hjemmet det skjer flest ulykker. Man kan lure på om dette er fordi hjemmet er et så farlig sted?

Det er der man oppholder seg mest

Den største sannsynligheten for at mange ulykker skjer mens man er hjemme er at det er der man tilbringer mest tid, og man har ikke samme sikkerheten rundt seg som man gjerne er pålagt å ha når man er på jobb. Som et eksempel har man ikke lov til å stå øverst i en stige på jobb, men det er det ingen som kan nekte deg når du er hjemme.