Smarte løsninger gjør hverdagen enklere for entreprenører

Denne artikkelen er en betalt annonse.

Det er mye som skal falle på plass for at komplekse anleggsprosjekter skal kunne fullføres innenfor gitt tidsrammer og budsjetter. Det finnes mange eksempler på store utfordringer, men digitale løsninger og smarte logistikksystemer gjør hverdagen litt enklere for entreprenørene.

Netthandel og digital logistikk

Selv mindre entreprenørbedrifter er nødt til å benytte seg av digitale verktøy i 2023. Innkjøp av ulike tilbehør og reservedeler, fra skuffer og festeplater til større slitedeler og hele komponentsystemer, kan gjennomføres digitalt. Det bidrar også til at det blir enklere å opprettholde et fornuftig nivå på lokale lager, slik at ikke unødvendig mye kapital er bundet opp i reserve- og slitedeler på anleggsplassen.

For større organisasjoner er det også nødvendig å bruke digitale verktøy til flåtestyring. Manglende kontroll over hvor ulike maskiner befinner seg kan føre til svært kostbare forsinkelser, kombinert med at utstyr blir stående ubrukt.

Arbeidsprosesser i felt er også digitale i alt større grad

Det er lett å se for seg at graving og flytting av masser er noe av det aller mest «analoge» du kan gjøre, men i dag er det på ingen måte tilfelle. På noen områder kan prosessen nesten sammenlignes med såkalt CAM, Computer Aided Manufacturing, i den betydning at et konsept kan overføres digitalt helt fra det digitale tegnebrettet til selve anleggsmaskinen.

Moderne gravemaskiner og andre anleggsmaskiner er utstyrt med GPS-systemer og andre navigasjonsløsninger, som sikrer helt nøyaktig kontroll over hvor maskinen befinner seg i forhold til området som skal graves ut eller planeres. Det er selvfølgelig fortsatt behov for en flink anleggsfører som tar seg av jobben, men digitale verktøy er avgjørende hjelpemidler.

Oppsummert kan digitale systemer og løsninger bidra til at entreprenører kan bruke maskiner og utstyr mer effektivt, samtidig som resultatet i alt høyere grad vil være riktig første gang. Det vil kanskje ikke redusere antallet budsjettoverskridelser til null – men kanskje kan det være en god hjelp på veien?